logo

Dekupe ve Still Life Ürün Çekimleri

Ürün Çekimleri genel olarak ikiye ayrılır diyebiliriz. Bunlar Still Life ve Dekupe çekimler olarak adlandırılır. Still Life çekimler daha çok esas obje veya objelerin genellikle başka dolgu objeleriyle birlikte bir kompozisyon halinde stilize edilmesiyle elde edilir. Dekupe çekimler ise sadece spesifik bir ürünü göstermeye dayalıdır ve özellikle katalog, e-ticaret siteleri veya çokça ürünün bir arada sunulması gereken durumlarda tercih edilir. Dekupe işlemi ile izole edilen arkaplan daha sonradan renklendirilebileceği, başka arkaplanlarla veya ürünlerle kolaj haline getirilebileceği gibi genellikle ürünü salt bir şekilde yansıtmak adına düz beyaz fon olarak da kullanılabilir. Basılı medyada çok ilgi çekici şekillerde kullanılamasa da özellikle web sayfalarında dekupe fotoğraflar parallax (2.5 boyut) etkisi kazandırılarak aşağıdaki örnekte görebileceğiniz gibi çok daha çarpıcı etkiler uyandırabilir.