logo

İŞİNİ SEV – ULAŞIM SEKTÖRÜNE GİRİŞ’ENLER ETKİNLİĞİ

Konuşmacılar:
Jankat Sarı (Gaaraj.com Kurucusu)
Canan Erdoğan (Zipcar Türkiye Satış Ve Operasyon Müdürü )
Umut Gürkan (Tinyminy.com Kurucusu)
Rina Onur (500 Startups Partner)

Tarih:21.11. 2016
Yer: Habita Coworking
Organizasyon: Start-IST & İşini Sev

isinisev.com

Diğer İşlerim